Úkon

Čas

Cena

Diagnostika a vyšetrenie

15 - 30 minút

10,00 €

Manuálna terapia

30 minút

15,00 €

Manuálna terapia

45 minút

20,00 €

Manuálna terapia

60 minút

25,00 €

Manuálna terapia

75 minút

30,00 €

Manuálna terapia

90 minút

35,00 €

Elektroterapia

10 - 15 minút

5,00 €

Kinesio taping - jednoduchý

-

3,00 €

Kinesio taping - zložitý

-

5,00 €

Suchá ihla

5 - 15 minút

5,00 €

Bankovanie

30 minút

15,00 €

Poúrazová rehabilitácia

45 minút

15,00 €

Pohybová terapia

30 minút

10,00 €

Pohybová terapia

45 minút

15,00 €

Rašelinový zábal

20 minút

10,00 €