Úkon

Čas

Cena

Konzultácia a vyšetrenie

15-30 min

10 €

Manuálna terapia

30 min

45 min

10 €

15 €

Pohybová terapia

30-45 min

10 €

Elektroterapia

10-20 min

5 €

Bankovanie

30 min

12 €

Kinesio taping jednoduchý

-

3 €

Kinesio taping zložitý

-

5 €

Poúrazová rehabilitácia

45 min

10 €