Konzultácia a vyšetrenie

Konzultáciu začíname cieleným rozhovorom fyzioterapeuta s klientom a postupným odobratím anamnestických údajov. Na základe týchto údajov pristupujeme k systematickému vyšetreniu pohybového aparátu a pomocou diagnostických špeciálnych testov stanovíme diagnózu a fyzioterapeutický plán.
V závere diagnostiky naplánujeme cielenú terapiu a budeme efektívne riešiť vaše problémy.