Poúrazová rehabilitácia

Rehabilitácia po úrazoch a operáciách pohybového aparátu sa stala neoddeliteľnou súčasťou komplexnej liečby pacienta. Súčastný svetový trend odporúča po úrazoch a artroskopických operáciách takzvaný akcelerovaný typ rehabilitácie.To znamená,čo najkratšia imobilizácia kĺbu a čo najskoršie rozcvičovanie a posilňovanie svalstva.
Ani najlepšie vykonaná operácia nedosiahne bez komplexnej rehabilitácie požadovaný funkčný výsledok a spokojnosť pacienta.
Cielom pooperačnej rehabilitácie je čo najskorší návrat do správnej chôdze a získanie plného rozsahu hybnosti kĺbu a svalovej sily. Tento komplexný individuálny prístup vás vráti do pohybu oveľa skôr.