HSS terapia

HSS je komplex svalov, ktoré tvoria akoby pomyselný svalový korzet ľudského trupu. Skladá sa z bránice (hlavný dýchací sval), svalstva panvového dna, hlbokých svalov chrbta a svalstva brušnej steny. Tento svalový komplex nám stabilizuje chrbticu, najmä jej driekovú časť a udržuje náš trup vo vzpriamenej pozícii. Táto funkcia je zabezpečená len v prípade, že všetky tieto svaly pracujú správne a vzájomne sa dopĺňajú. Ak je súhra týchto svalov narušená nastáva svalová dysbalancia (nerovnováha) a stabilizácia našej chrbtice je poškodená. Pre správne fungovanie HSS existuje obrovské množstvo postupov. V zásade sa vždy vychádza zo správneho dýchania, správnej aktivácii brušného svalstva a aktivácie panvového dna. Zvyčajne je prítomné preťaženie povrchových svalov chrbta a takmer žiadna aktivita hlbokých stabilizačných svalov chrbta. Tento svalový problem naštartuje fyzioterapeut cielenými cvičeniami a klient pocíti už po krátkej dobe úľavu od bolesti.