Pohybová terapia

Najdôležitejšou zložkou fyzioterapeutickej liečby je aktívny prístup pacienta-pohybová terapia. Aktívny prístup pozostáva zo spolupráce fyzioterapeuta a klienta, ktorý používa riadené a kontrolované pohyby na dosiahnutie úplnej obnovy funkcie postihnutého miesta.