Mäkké a mobilizačné techniky

Mäkké a mobilizačné techniky predstavujú jednu z foriem manuálnej terapie, ktorá sa používa na uvoľnenie mäkkých tkanív a mobilizáciu kĺbnych štruktúr. Mäkké techniky ovplyvňujú reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží. Aplikujú sa pri bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov. Uvoľňujú svalové spazmy, zatuhnutia a kĺbne blokády z rôznych príčin. Úspešne sa mäkké techniky využívajú aj na uvoľnenie jazvy po čerstvých operáciách alebo úrazoch, hneď po vybratí stehov. Súčasťou mäkkých techník je aj postizometrická relaxácia a iné relaxačné techniky. Mäkké techniky vykonáva fyzioterapeut, ktorý využíva niektoré techniky čiastočne porovnateľné s masážnymi prvkami. V mäkkých technikách sa využíva: palpácia, trenie kože, pretiahnuteľnosť tkanív v riase, pretiahnutie fascií, pôsobenie tlaku, vyšetrenie a ošetrenie bolestivých bodov a aplikácia tepla, ktorá spôsobí zmäknutie tkaniva a jeho lepšiu poddajnosť v terapii. Mobilizačné techniky ovplyvňujú pohyblivosť kĺbov končatín a chrbtice, vrátane kĺbnej vôle. Pod pojmom mobilizácia treba chápať postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Vykonáva sa opakovanými, nenásilnými pohybmi v smere obmedzenia pohybu. Pri mobilizácii sa využíva facilitačný (stimulačný) a inhibičný (tlmivý) vplyv dychu na svalový systém. Môže sa využiť aj pohyb očí a kombinácia týchto metód. Výrazne úľavovo pôsobia trakcie. Ide o nešpecifickú mobilizáciu v osi chrbtice alebo končatiny.