Manuálne terapie

Manuálna terapia je liečba pohybového aparátu, kde terapeut svojimi rukami vytvára tlak na šľachy, svaly, kĺby a tím ich ovplyvňuje. Pomocou špeciálnych techník uvoľňuje vytvorené napätie a aktivuje ochabnuté svalstvo. Využívame ju pri úvodných terapiách, pretože dokáže zmierňovať bolesť akútnym aj chronickým pacientom.
Medzi základné druhy manuálnej terapie patria masáže, mobilizačné a mäkké techniky.