Terapeutická masáž

Je to špeciálny typ masáže, pri ktorej fyzioterapeut používa rôzne hmaty a techniky na dosiahnutie čo najlepšieho liečebného efektu. Masáž je zameraná na problémovú oblasť s využitím silnejšieho tlaku na uvoľnie spazmov a bolestivých bodov.